Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương giải tỏa các lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ nước ngoài do do lo ngại vấn đề phóng xạ.

Hiện vẫn còn một số nước cấm nhập khẩu nông sản, thủy sản và lâm sản từ Nhật Bản do lo ngại nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukusima 1. Do vậy, Bộ sẽ phối hợp với các chính quyền địa phương tổ chức các sự kiện ở nước ngoài để khẳng định sự an toàn của các sản phẩm Nhật Bản với các nhà quản lý và nhà tiêu dùng.

Năm 2015, Bộ lên kế hoạch tổ chức 2-3 sự kiện như vậy. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết có 13 nước trong đó có Canađa và Việt Nam đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ Nhật Bản nhưng 9 nền kinh tế khác trong đó có Hàn Quốc, Singapo và Thái Lan vẫn còn duy trì lệnh cấm. Trong đó, Hàn Quốc cấm nhập khẩu thủy sản từ các quận như Miyagi và Fukushima.

Nhiều nước vẫn có tăng cường kiểm soát nhập khẩu như yêu cầu các giấy chứng nhận an toàn. Khi tổ chức sự kiện ở nước ngoài, Bộ sẽ hỗ trợ thông qua các đại sứ quán để giảm bớt lo ngại cho các công ty và các tổ chức truyền thông trong nước.

 

Japan Times