Giai đoạn 2014-2017, BIDV thực hiện 5 gói tín dụng cho các tổ chức, cá nhân vay vốn để đóng mới, cải hoán tàu cá; mua trang thiết bị, ngư lưới cụ, lương thực, thực phẩm…

Ông Lê Bá Duy, Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Tài (BIDV Phú Tài) cho biết: BIDV Phú Tài đã gởi hồ sơ xin vay vốn để đóng tàu công suất lớn bằng vỏ sắt của 14 ngư dân ở Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ lên UBND tỉnh xem xét. Ngoài ra, có 20 khách hàng là ngư dân đã được vay 3,6 tỉ đồng từ BIDV với lãi suất ưu đãi để mua xăng dầu, lương thực, thực phẩm phục vụ khai thác thủy sản trên những vùng biển xa.

Giai đoạn 2014-2017, BIDV thực hiện 5 gói tín dụng cho các tổ chức, cá nhân vay vốn để đóng mới, cải hoán tàu cá; mua trang thiết bị, ngư lưới cụ, lương thực, thực phẩm… để khai thác thủy sản xa bờ với tổng số tiền 15.000 tỉ đồng. Trong đó, đối với gói tín dụng đóng mới, cải hoán tàu cá theo tinh thần Nghị định 67/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, có nhiều ngư dân đã đăng ký vay vốn để đóng tàu công suất lớn bằng vỏ sắt, trong đó có khá nhiều ngư dân Bình Định.

Theo báo Bình Định