Từ đầu năm đến nay, tỉnh Ninh Bình đã thực hiện 10 mô hình nuôi trồng thủy sản thành công, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi…

Mô hình do Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Giống thủy sản nước ngọt và Chi cục Quản lý Chất lượng Nông sản và Thủy sản thực hiện. Qua việc triển khai nuôi cá rô đầu vuông, cá trắm; nuôi tôm theo hướng VietGAP… tại những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, kết quả ban đầu đều đem lại hiệu quả kinh tế cao, với thu nhập trung bình 20 – 50 triệu đồng/ha.

vi9

Nuôi cá rô đầu vuông đem lại hiệu quả kinh tế cao – Ảnh: Trần Út

Theo Sở NN&PTNT Ninh Bình, việc triển khai giúp phá bỏ thế độc canh cây lúa, giúp người nuôi thủy sản thực hiện theo hướng thâm canh, thay thế nuôi quảng canh, từng bước hình thành sản xuất thủy sản hàng hóa.  Đồng thời, giúp người nuôi phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

 

Thuysanvietnam.com.vn