Trước khi thực hiện giao dịch, Cty CP Xuyên Thái Bình (PAN) là công ty mẹ của Cty CP XNK Thủy sản Bến Tre với hơn 7,18 triệu cổ phiếu nắm giữ, chiếm 62,45% vốn điều lệ.

Từ ngày 8/1 đến 5/2/2015, PAN đã mua thỏa thuận và khớp lệnh 92.400 cổ phiếu ABT trong tổng số 250.000 cổ phiếu đã đăng ký mua. Qua đó, tổng số cổ phần ABT do PAN nắm giữ đã tăng lên 7,27 triệu cp (63.25%).

Công ty cho biết do thị trường diễn biến không thuận lợi nên đã không mua được số cổ phần như đã đăng ký.

Được biết, lũy kế cả năm lợi nhuận ròng của ABT đạt 90,44 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với năm 2013, vượt 13% kế hoạch năm.

 

Theo NDH