Ngày 8/1, tại Trường đại học Phú Yên, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (thuộc Sở NN-PTNT) phối hợp với Trường trung học Thủy sản II (TP Hồ Chí Minh) bế giảng lớp lái phương tiện thủy đánh bắt xa bờ.

Theo Chi cục Phát triển nông thôn, ban đầu có 270 người đăng ký học lớp thuyền trưởng, 170 người đăng ký học lớp máy trưởng và 22 người đăng ký học nghề khai thác hải sản.

Chi cục Phát triển nông thôn cùng Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã phối hợp với Trường trung học Thủy sản II mở 3 lớp đào tạo thuyền trưởng và 1 lớp đào tạo máy trưởng hạng 4 tại TP Tuy Hòa.

Sau 3 tháng đào tạo, 239 người học lớp thuyền trưởng và 45 người học lớp máy trưởng đủ điều kiện để cấp chứng chỉ. Nguồn kinh phí để đào tạo cho số ngư dân trên từ Chương trình mục tiêu quốc gia về đào tạo nghề nông thôn.

Tại lễ bế giảng, 284 ngư dân trong tỉnh chuyên đánh bắt hải sản xa bờ được cấp chứng chỉ thuyền trưởng hoặc máy trưởng hạng 4, chứng chỉ sơ cấp nghề.

 

Theo báo Phú Yên