Qua báo cáo của Sở Nông nghiệp PTNT Quảng Bình, sản lượng nuôi trồng thủy sản thu hoạch trong 10 tháng năm 2014 đạt 9.594 tấn, tăng 11,6% so với cùng kỳ.

Trong đó cá các loại 4.742 tấn, tăng 7,3%; tôm các loại 4.542 tấn, tăng 16,7%; thủy sản khác 310 tấn, tăng 8,4% so với cùng kỳ.

 images574935_a2

Thu hoạch tôm nuôi trên cát ở xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới).

Các địa phương có sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng khá là huyện Quảng Ninh, tăng 46%, Lệ Thuỷ tăng 16,5%, Tuyên Hoá tăng 16%, thị xã Ba Đồn tăng 5,4%, Quảng Trạch tăng 5,3%, Bố Trạch tăng 4,5% và Minh Hoá tăng 3,5% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, sản lượng đánh bắt thuỷ sản cũng tăng cao, dự ước 10 tháng đánh bắt được 45.865 tấn, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Trong đó cá các loại 37.565 tấn, tăng 8,3%; tôm biển các loại 905 tấn, tăng 1%, thủy sản khác 7.395 tấn, tăng 8,5% so với cùng kỳ.

Theo báo Quảng Bình