Chiều 16-10, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 67) về một số chính sách phát triển thủy sản để triển khai kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 67 tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo của các sở, ngành chức năng đã báo cáo tình hình thực hiện các nội dung Nghị định 67 trong thời gian qua và trình bày các dự thảo văn bản gồm: dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định 67 tỉnh; dự thảo Quyết định thành lập tổ thẩm định; kế hoạch thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67; hướng dẫn tiêu chí lựa chọn và trình tự thực hiện vay vốn đóng mới tàu khai thác hải sản, tàu dịch vụ khai thác hải sản và nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67.

Theo đó, kế hoạch thực hiện chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67 của tỉnh từ năm 2014 đến 2016 cụ thể như sau: tỉnh sẽ đóng mới 110 chiếc tàu khai thác hải sản, trong đó có 10 chiếc tàu vỏ thép và 100 chiếc tàu vỏ gỗ; đóng mới 5 chiếc tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản; nâng cấp cải hoán 42 tàu cá; chính sách cho vay vốn lưu động sẽ được áp dụng cho 1.650 tàu khai thác có công suất từ 20CV trở lên và 5 tàu dịch vụ khai thác hải sản; tổng nhu cầu vốn vay thực hiện chính sách tín dụng trên 910 tỷ đồng; tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ cho 5 chính sách (gồm: cấp bù lãi suất, bảo hiểm khai thác hải sản xa bờ, chi phí vận chuyển hàng hóa cho tàu dịch vụ, bảo dưỡng tàu vỏ thép, đào tạo thuyền viên vận chuyển tàu vỏ thép) trên 254 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành và điạ phương cũng đã thảo luận và nêu rõ những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đưa ra các giải pháp tháo gỡ nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị định 67.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tuân yêu cầu các sở, ban ngành liên quan tập trung triển khai một số công việc sau: cần triển khai đóng mới thí điểm tàu khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá đợt một từ thời điểm này đến tháng 3-2015 với số lượng là 10-12 tàu vỏ gỗ, 4 tàu vỏ thép và nâng cấp, cải hoán 7 tàu cá; ngành nông nghiệp đặc biệt quan tâm đến việc phối hợp với các ngành, địa phương để chọn hộ ngư dân, chọn đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị đóng tàu, cùng với thực hiện chính sách cho vay với mục đích triển khai sớm việc thí điểm đóng mới tàu cá; ngành ngân hàng có hướng dẫn cụ thể trong việc cho vay theo những nội dung cơ bản như hình thức, loại hình vay, đối tượng, tiêu chuẩn được vay.

Về kế hoạch thực hiện một số chính sách khác gồm: hỗ trợ bảo hiểm khai thác hải sản xa bờ, chi phí vận chuyển hàng hóa cho tàu dịch vụ…  ngành nông nghiệp sớm có tổng hợp cụ thể để báo cáo với Bộ Tài chính…

 

Theo báo Quảng Bình