Ngày 3/9, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cuộc họp về việc triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ đối với một số chính sách phát triển thủy sản.

Theo đại diện các huyện, thành phố ven biển trên địa bàn tỉnh, đến nay đã có 112 hộ, nhóm hộ ngư dân trong tỉnh đăng ký nâng cấp, đóng mới tàu thuyền đánh bắt xa bờ, với tổng số 115 tàu, vượt 24 chiếc so với chỉ tiêu được phân bổ. Trong đó, ngư dân đăng ký đóng mới 41 tàu vỏ thép, 74 tàu vỏ gỗ.

 vi9

Nhiều tàu khai thác xa bờ của Quảng Nam vẫn thô sơ – Ảnh: Trần Đỗ Nghĩa

Để triển khai hiệu quả Nghị định 67, tỉnh đã ban hành chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá. Theo đó, sẽ lựa chọn xây dựng 6 mô hình thí điểm đóng tàu vỏ thép hoặc vật liệu mới chuyên làm dịch vụ hậu cần cho khai thác xa bờ, tàu hành nghề câu mực tuyến khơi và nghề lưới vây tại hai huyện Núi Thành và Thăng Bình.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ tập trung triển khai chủ trương từ Nghị định, tuy nhiên, để nguồn vốn phát huy tác dụng, tỉnh sẽ quy định chặt chẽ trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với ngư dân, tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân được tiếp cận với nguồn vốn. Trước mắt, địa phương cần tính toán đầu tư đóng mới số lượng tàu thuyền hợp lý, tránh làm ào ạt dẫn đến sai sót.

Thuysanvietnam.com.vn