Ngày 2-3, thông tin từ Sở NN&PTNT Quảng Nam, diện tích nuôi tôm nước lợ của tỉnh trong năm 2015 khoảng trên 2.000ha, trong đó nuôi tôm ở vùng triều là 1.200ha. Sản lượng thu hoạch theo dự kiến của ngành thủy sản là khoảng 18.000 tấn.

Việc nuôi tôm nước lợ năm 2015 sẽ được bắt đầu từ ngày 5-3 và kết thúc vào ngày 30-9. Quảng Nam đã có quy chế phối hợp giữa Chi cục Nuôi trồng thủy sản và Chi cục Thú y về công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản. Hai cơ quan này thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhau để thanh tra, kiểm tra các cơ sở ương nuôi tôm giống, cũng như triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh và thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý vùng nuôi tôm an toàn.

Theo Đại Đoàn Kết