Chiều 3-11, Ban Chỉ đạo thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi họp duyệt danh sách các tổ chức, cá nhân của các địa phương trong tỉnh vay tiền đóng mới tàu cá và tàu dịch vụ theo chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ (Nghị định 67).

Theo đó, các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện vay để đóng mới tàu đợt một năm 2014 là 42 chiếc.

Trong đó, có 39 tàu đánh cá và ba tàu dịch vụ (tàu vỏ gỗ 23 chiếc, tàu vỏ thép 15 chiếc, tàu vỏ composite bốn chiếc). Công suất tàu mà tổ chức, cá nhân đăng ký từ 500 đến 940 CV. Số tiền vay cho mỗi tàu từ 5 đến 23 tỉ đồng.

Theo Pháp Luật