Trong số 40 tàu cá đóng mới, tàu được vay nhiều nhất hơn 23 tỷ đồng, tàu được thấp nhất là 4,5 tỷ đồng..

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định phê duyệt các tổ chức, cá nhân được tham gia chính sách tín dụng theo Nghị định 67 của Chính phủ với tổng số tiền 408 tỷ đồng.

Theo đó, 40 tàu công suất lớn đánh bắt hải sản được hỗ trợ vay vốn đóng mới, trong đó có 37 tàu cá, 3 tàu dịch vụ hậu cần (gồm 15 tàu đóng mới bằng chất liệu vỏ thép, 2 tàu vỏ composite và 23 chiếc bằng chất liệu vỏ gỗ).

Huyện Bình Sơn được hỗ trợ 19 chiếc, huyện Lý Sơn 5 chiếc, huyện Đức Phổ 13 chiếc và thành phố Quảng Ngãi 3 chiếc.

Tàu được vay số vốn lớn nhất là tàu dịch vụ hậu cần của Công ty cổ phần Thủy sản Lý Sơn với số tiền hơn 23 tỷ đồng; tàu được vay thấp nhất là 4,5 tỷ đồng.

Đây là kết quả phê duyệt đợt 1/2014 về chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo Nghị định 67 của Chính phủ tại tỉnh Quảng Ngãi.

Theo VGP