Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi cho biết trong tháng đầu năm 2015, ngư dân trong tỉnh đã khai thác được gần 9.000 tấn hải sản, tăng trên 60% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của ngành chức năng, trong tháng 01/2015, thời tiết thuận lợi cho hoạt động khai thác hải sản, các đội tàu đánh bắt xa bờ tích cực ra khơi và đánh bắt được mùa. Mặt khác, giá dầu giảm mạnh trong thời gian gần đây cũng là yếu tố làm cho các chủ tàu tích cực ra khơi bám biến nên sản lượng tăng mạnh so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh hiện có 5.462 tàu cá, với tổng công suất 1.005.934 CV, bình quân đạt 184 CV/tàu. Năm 2015, tỉnh phấn đấu khai thác khoảng 150.000 tấn thủy sản.

 

Theo báo Quảng Ngãi