Nhằm từng bước hiện đại hóa đội tàu khai thác hải sản xa bờ, đồng thời triển khai thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng nghề cá có tính chất cấp bách, đột phá nhằm phát triển thủy sản trong thời gian tới theo hướng bền vững.

Trong giai đoạn 2014 – 2020, Quảng Ngãi sẽ vay vốn đóng mới 189 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá và tàu khai thác thủy sản, trong đó tàu vỏ thép và vật liệu mới là 117 chiếc có công suất từ 400CV trở lên, với kinh phí thực hiện hơn 1.100 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ nâng cấp khoảng 530 tàu cá, bao gồm việc thay máy mới, gia cố vỏ tàu, mua trang thiết bị, ngư lưới cụ. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ triển khai thực hiện 6 dự án về hạ tầng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, dịch vụ hậu cần nghề cá với tổng mức đầu tư trên 2.100 tỷ đồng; triển khai các dự án nuôi trồng thủy sản tập trung.

 

Theo Đại Đoàn Kết