Năm 2014, thời tiết thuận lợi cho việc đánh bắt thủy sản nên ngư dân trong tỉnh Quảng Trị đã tích cực bám biển, đặc biệt là tham gia khai thác ở các vùng biển xa nên sản lượng khai thác thủy sản cả năm ước đạt 19.500 tấn, bằng 108,5% kế hoạch, trong đó khai thác biển 18.100 tấn; khai thác sông, đầm, nội đồng khoảng 1.400 tấn.

 línhnlpi (4)

Cá cơm ngày càng có giá trị nhờ chế biến xuất khẩu

Sản lượng, giá trị khai thác thủy sản tăng bên cạnh yếu tố thời tiết còn nhờ công tác quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản được tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao, đặc biệt là các chính sách khuyến khích ngư dân khai thác vùng biển xa với nhiều nghề đánh bắt hiệu quả như lưới rê khơi, vây, pha xúc… mang lại những sản phẩm biển có giá trị kinh tế cao và xuất khẩu như: cá thu, cá ngừ, mực, cá cơm… Trên bờ, các hoạt động thu mua, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá ngày càng được chú trọng đầu tư góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm sau thu hoạch.

Ngày càng có nhiều chủ tàu cá đánh bắt hiệu quả, đạt doanh thu hàng tỷ đồng như ông Lê Văn Quý (khu phố 2, thị trấn Cửa Việt) khai thác biển bằng nghề vây, thu nhập 2 tỷ đồng; ông Hồ Văn Cần (khu phố 3, thị trấn Cửa Việt), khai thác biển bằng nghề vây, thu nhập gần 1,5 tỷ đồng; ông Trương Thanh Định (thôn Xuân Ngọc, xã Gio Việt), khai thác biển bằng nghề vây và pha xúc, thu nhập 1 tỷ đồng; ông Lê Văn Tuấn (thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt), khai thác biển bằng nghề pha xúc, lợi nhuận 1 tỷ đồng…

Theo báo Quảng Trị