Sản lượng khai thác cá ngừ vằn, cá ngừ vây dài và cá ngừ mắt to đang gia tăng với tỉ lệ khoảng 1 triệu tấn trong 10 năm.

Năm 2015, sản lượng khai thác được dự báo sẽ vượt mức 5 triệu tấn, trong khi vào năm 1980 con số này chỉ dừng ở 1,8 triệu tấn. Theo tính toán, sự gia tăng này khá ổn định ở mức 100.000 tấn/năm. Thông tin trên được ông Gorjan Nikolik của Rabobank cho biết tại Hội nghị cá ngừ châu Âu diễn ra trước Hội chợ Thương mại Thủy sản toàn cầu ở Bruxen, Bỉ.

Trong khi đó, Henk Brus, Tổng giám đốc của công ty Pacifical, tổng số các tàu khai thác cá ngừ đã tăng 22%, từ 499 trong năm 2008 lên 609 năm 2015.

Sự gia tăng này chủ yếu là do số lượng tàu ở Trung Tây Thái Bình Dương tăng mạnh tới 41% từ 236 trong năm 2008 lên 335 trong năm 2015.

Tuy nhiên, Nikolik cho biết sản lượng của 3 nước phát triển là Nhật Bản, Mỹ và châu Âu gần như không tăng kể từ năm 1980.

Trong khi đó, 5 nước khai thác chính ở Đông Nam Á là Trung Quốc, Inđônêxia, Đài Loan, Philippin và Việt Nam đã tăng sản lượng thêm từ 300.000 tấn năm 1980 sẽ lên 1,7 triệu tấn năm 2015, với mức tăng trưởng hàng năm khá ấn tượng 18%/năm.

Undercurrentnews