Theo công bố từ Tổng cục Thống kê, sản lượng thủy sản tháng 01/2015 ước tính đạt 412.4 ngàn tấn, tăng 3.3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 302.3 ngàn tấn, tăng 2.8%; tôm đạt 42.8 nghìn tấn, tăng 7.5%.

 thu-hoach-ca-ngu

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính đạt 187.6 ngàn tấn, tăng 2.6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó cá đạt 131.2 ngàn tấn, tăng 1.1%; tôm đạt 32.6 ngàn tấn, tăng 9%. Sang đầu năm nay, nuôi cá tra có những tín hiệu đáng mừng khi giá cá tra nhích lên và số đơn đặt hàng cá tra tăng cao. Sản lượng thu hoạch cá tra tại một số địa phương cũng tăng so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thu hoạch tôm nuôi trong tháng đạt 32.6 ngàn tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng 01/2015 ước tính đạt 224.8 ngàn tấn, tăng 3.9% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó cá đạt 171 ngàn tấn, tăng 4%; tôm đạt 10.2 ngàn tấn, tăng 3%. Sản lượng thủy sản biển khai thác trong tháng đạt 212.4 ngàn tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

 

Theo Vietstock