Trong tháng 1, các chỉ số về nuôi trồng đều tốt, chỉ riêng xuất khẩu sụt giảm, các ngành liên quan cần duy trì chỉ đạo sản xuất để không bị ảnh hưởng.

 548e3a181418607128

Tổng cục Thủy sản sẽ phối hợp với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam để đề xuất giải pháp liên quan. Dự báo năm 2015, những cảnh báo về rào cản kỹ thuật sẽ gia tăng, do đó cần chú trọng kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào. 

Đó là phát biểu của Thứ trưởng Bộ NN & PTNT, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Vũ Văn Tám tại cuộc họp giao ban Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất tháng 1, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2 được tổ chức vào ngày 30/1, tại Hà Nội. 

Theo Tổng cục Thủy sản, ước tổng sản lượng thủy sản tháng 1 năm 2015 đạt 413.000 tấn, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 225.000 tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2014 (khai thác hải sản đạt 212.000 tấn, tăng 4,1%). Sản lượng nuôi trồng tháng 1 đạt 188.000 tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, diện tích nuôi tôm ước đạt 96.945 ha, trong đó diện tích tôm sú là 95.945 ha, diện tích tôm thẻ chân trắng (TTCT) là 1.003 ha, sản lượng thu hoạch là 5.159 tấn (trong đó sản lượng tôm sú là 3.146 tấn, TTCT là 2.013 tấ)n. Diện tích nuôi cá tra ước đạt 1.675 ha, đã thu hoạch 239 ha, với sản lượng thu hoạch từ năm 2014 chuyển sang ước đạt 69.724 tấn. 

Triển khai nhiệm vụ tháng 2, trong nuôi trồng thủy sản, hoạt động thanh tra, kiểm tra chuẩn bị mùa vụ nuôi mới sẽ được triển khai, đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý thức ăn chăn nuôi, phối hợp triển khai Nghị định 36. Lĩnh vực khai thác hải sản, các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình an ninh trật tự trên các vùng biển, tiếp tục triển khai Nghị định 67 của Chính phủ…

 

Theo Vietfish