Sản lượng tôm nuôi của Êcuađo đang tăng trưởng ổn định sau nhiều năm biến động, một phần là nhờ việc chọn lọc gen cải tiến, Franklin Perez, tổng giám đốc của công ty Onelabt của Êcuađo cho biết.

Dịch bệnh và tác động của El Nino khiến sản xuất nuôi tôm của Êcuađo tăng giảm thất thường. Tuy nhiên, quá trình tăng trưởng sản lượng tôm của nước này đã trở nên ổn định khi Êcuađo sử dụng phương pháp chọn lọc giống khác với phương pháp đã được sử dụng ở các nơi khác trên thế giới.

Hiện nay, ngành tôm thế giới chủ yếu sử dụng phương pháp lựa chọn tôm sạch bệnh (SPF), trong đó chủ yếu loại bỏ tôm bị bệnh khỏi hệ thống và giữ lại các con tôm khỏe mạnh.

Trong khi đó, Êcuađo sử dụng phương pháp tiếp xúc với tất cả mầm bệnh (APE), khi đó những con tôm còn sống trong môi trường dịch bệnh sẽ được sử dụng cho sản xuất.

 

Undercurrentnews