Thời tiết thuận lợi kèm theo giá dầu giảm mạnh đã tạo điều kiện cho ngư dân Quảng Nam vươn khơi. Qua 2 tháng đầu năm 2015, tổng sản lượng khai thác thủy hải sản trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.950 tấn.

Tại huyện Núi Thành, 2 tháng qua, ngư dân hành nghề ven bờ, như giã cào, lưới thanh ba, lưới vây ánh sáng… đã đánh bắt hơn 1.300 tấn hải sản.

nghề câu mực khơi đã có 2 phương tiện của ngư dân Huỳnh Văn Trí và Huỳnh Ngọc Tiến (đều trú ở thôn Đông Xuân, xã Tam Giang, huyện Núi Thành) vừa hoàn thành chuyến đánh bắt đầu năm.

Hai tàu này khai thác 25 tấn mực khô, sau khi trừ hết chi phí, mỗi tàu lãi 100 triệu đồng.

Theo Dân Việt