Sản lượng thuỷ sản tháng 1 ước đạt 6.396 tấn, tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Trong đó sản lượng tôm 1.736 tấn, tăng 17,6%; cá 2.356 tấn, tăng 2,9% và thủy sản các loại khác 2.304 tấn, tăng 25,9%. Sản lượng nuôi trồng ước đạt 4.356 tấn, tăng 24,4% so cùng kỳ; khai thác 2.040 tấn, giảm 3,4%.

Tình hình thả nuôi tôm (tại huyện Cần Giờ): tính đến ngày 4/1/2015, đã có 302 lượt hộ thả nuôi với 15,1 triệu con tôm sú giống trên diện tích 2.884 ha; tôm thẻ chân trắng 282 lượt hộ thả nuôi với 95,9 triệu con giống trên diện tích 193,5 ha.

Trong tháng có 59 lượt hộ nuôi có tôm bị bệnh trên diện tích 35,6 ha làm thiệt hại 17,9 triệu con giống. Có 49 hộ với 29,2 ha được xử lý dập bệnh bằng thuốc của quỹ phòng ngừa dịch bệnh, số còn lại hộ tự xử lý.

 

Theo vasep.com.vn