Trước bức xúc của DN xuất khẩu thủy sản khi thực hiện các thủ tục tái nhập hàng xuất khẩu bị trả về, Cục Hải quan TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị Hải quan cửa khẩu rút ngắn thời gian làm thủ tục hoàn thuế cho DN.

Theo VASEP, hiện nay, nhiều DN xuất khẩu thủy sản bức xúc vì tại một số khu vực cửa khẩu TP.HCM hàng hóa tái nhập đều bị chuyển luồng từ luồng Xanh sang luồng Đỏ để thực hiện kiểm hóa và nộp thuế NK, thuế GTGT. Trong đó có những lô hàng phải nộp thuế đến 2 tỷ đồng. Trong khi đó, theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 9-10-2013 của Bộ Tài chính, hàng hóa đã XK nhưng phải NK trở lại Việt Nam (hàng tái nhập) sẽ được xét hoàn thuế XK đã nộp và không phải nộp thuế NK.

Theo VASEP, do bị chuyển sang luồng Đỏ nên DN không được hưởng ân hạn thuế. Do không được hưởng ân hạn thuế (kể cả DN ưu tiên) nên sau khi làm thủ tục kiểm hóa, DN phải hoàn tất bộ hồ sơ xin hoàn thuế trong vòng từ 10 đến 15 ngày. Với thời gian ngắn ngủi này, DN phải “bở hơi tai” cho bộ hồ sơ này. Thậm chí, có DN phản ánh, nếu có trình hồ sơ thanh khoản ngay tại thời điểm làm thủ tục hàng nhập thì hải quan cũng không giải quyết và hẹn giải quyết trong vòng 40 ngày.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, do chưa hiểu nên việc phản ánh chưa đúng thực tế về việc Hải quan chuyển luồng để tiến hành kiểm tra hàng hóa (chuyển từ luồng Xanh sang luồng Đỏ) và yêu cầu nộp thuế GTGT.

Việc doanh nghiệp bức xúc không được ân hạn thuế hoặc không được bảo lãnh của ngân hàng là không chính xác. Bởi vì, trong thời gian chờ cơ quan Hải quan ra quyết định không thu thuế hoặc quyết định hoàn thuế, cơ quan Hải quan không cưỡng chế thuế; nếu có bảo lãnh của ngân hàng vẫn được thông quan hàng hóa bình thường.

Điều 55 Thông tư số 128/2013/TT-BTC quy định thủ tục hải quan hàng xuất khẩu bị trả về: doanh nghiệp có văn bản đề nghị tái nhập – nêu rõ hàng tái nhập thuộc tờ khai xuất khẩu nào, đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại cơ quan thuế nội địa hay chưa? Cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra thực tế để xác định tính phù hợp và giống nhau giữa lô hàng đã xuất khẩu và tái nhập khẩu.

Theo ông Nguyễn Quốc Toản, Phó trưởng Phòng Thuế XNK, Cục Hải quan TP.HCM, Bộ Tài chính quy định rất cụ thể về việc kiểm tra thực tế, kể cả hàng hóa đó ở trạng thái luồng Xanh. Việc kiểm tra thực tế lô hàng để biết chắc chắn lô hàng nhập khẩu là của lô hàng đã xuất đi, tránh trường hợp lợi dụng: Nhập khống hàng hóa hoặc nhập hàng của các quốc gia khác nhưng mang danh nghĩa hàng xuất khẩu của Việt Nam nhằm trốn thuế; nhập hàng ít hơn thực tế (hoặc container rỗng không có hàng hóa bên trong) đã xuất khẩu để hoàn thuế GTGT tại cơ quan Thuế địa phương.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản chủ yếu là hàng đông lạnh (hoặc tươi sống ướp lạnh) nên thời gian để hàng tại cảng để chờ Chi cục Hải quan ban hành quyết định không thu thuế, hoàn thuế trong thời hạn 40 ngày theo quy định sẽ phát sinh nhiều chi phí cho doanh nghiệp.

Cục Hải quan TP.HCM khẳng định đều thực hiện theo đúng quy định của Bộ Tài chính, tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, Cục Hải quan TP.HCM đề nghị các chi cục Hải quan cửa khẩu sau khi nhận đầy đủ hồ sơ của doanh nghiệp theo quy định, khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để giải quyết ngay trong thời gian sớm nhất và không quá 10 ngày (ngày làm việc) phải ban hành Quyết định không thu thuế hoặc Quyết định hoàn thuế cho doanh nghiệp được thông quan hàng hóa.

Những trường hợp phức tạp, cần thêm thời gian để nghiên cứu, giải quyết đề nghị lãnh đạo các chi cục phải giải thích rõ với doanh nghiệp những lý do phải kéo dài thêm thời gian nhưng không được quá thời hạn đã quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Quyết định không thu thuế hoặc quyết định hoàn thuế phải thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 9-10-2013 của Bộ Tài chính.

Theo báo Hải quan