Theo Dự thảo Thông tư về lĩnh vực và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên nhận hỗ trợ từ Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nuôi, trồng và chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản sẽ là 1 trong 5 lĩnh vực được ưu tiên hỗ trợ vốn.

Các lĩnh vực khác cũng sẽ được hỗ trợ vốn là Chế tạo và bảo trì máy móc, thiết bị để hỗ trợ nông, lâm nghiệp, thủy sản và xử lý rác thải; Sản xuất nguyên, phụ liệu, gia công và sản xuất hàng may mặc, giày da, thủ công mỹ nghệ xuất khẩu; Sản xuất hàng điện tử; Công nghiệp phụ trợ cho các lĩnh vực, ngành nghề kể trên.

Để được vay vốn từ quỹ, vốn doanh nghiệp tự có tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư của dự án, phương án sản xuất kinh doanh. Thời hạn cho vay vốn tối đa không quá 7 năm (trường hợp dài hơn do Bộ trưởng KH&ĐT quyết định, nhưng không quá 10 năm). Hiện dự thảo trên đang được Bộ KH&ĐT lấy ý kiến trước khi ký ban hành.

Vietfish.org