Trong những năm qua, ngư dân tỉnh Quảng Bình tập trung đẩy mạnh việc đầu tư đóng mới và cải hoán tàu đánh cá để vừa vươn khơi, bám ngư trường sản xuất, phát triển kinh tế, vừa góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng vùng biển đảo quê hương của Tổ quốc.

Trong ba năm gần đây, trung bình mỗi năm, tại tỉnh này có khoảng 300 tàu cá được đóng mới hoặc cải hoán nâng công suất thiết kế.

Đến nay, tỉnh Quảng Bình có trên 3.870 tàu đánh cá với tổng công suất 325.000CV, tăng 60% so với năm 2011.

Trong quá trình đóng mới và cải hoán tàu, ngư dân Quảng Bình chú trọng đầu tư máy móc, phương tiện, thiết bị hiện đại, nâng cao công suất tàu để đảm bảo việc vươn khơi dài ngày.

Hiện tại tỉnh Quảng Bình có gần 100 tàu có công suất trên 700CV, trong đó có một tàu vỏ thép vừa được đưa vào sử dụng với công suất 820CV.

Bên cạnh đó, Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác trên các vùng biển xa cũng được tỉnh Quảng Bình triển khai có hiệu quả đã góp phần nâng cao chất lượng bám biển, vươn khơi cho ngư dân tại địa phương.

Từ quyết định của Chính phủ, tỉnh Quảng Bình có 660 tàu được lắp đặt thông tin liên lạc tầm xa tích hợp định vị GPS, 625 tàu đã vào khai thác vùng biển xa, đồng thời phê duyệt cho 15 đối tượng đóng mới, nâng cấp tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản gồm hai tàu dịch vụ vỏ thép, ba tàu khai thác vỏ thép, 10 tàu khai thác vỏ gỗ… với tổng số vốn hỗ trợ trên 150 tỷ đồng.

Cùng với việc đẩy mạnh đóng mới, cải hoán tàu đánh cá, cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần nghề cá cũng được tỉnh quan tâm đầu tư nên đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển nghề cá tại địa phương.

Nhờ tích cực đầu tư đóng mới và cải hoán nâng công suất tàu cộng với nhiều chính sách hỗ trợ tích cực của Nhà nước nên trong những năm qua, hoạt động sản xuất, đánh bắt thủy hải sản của ngư dân Quảng Bình ngày một nâng lên cả về số lượng lẫn chất lượng.

Năm 2015, Quảng Bình ước đạt sản lượng thủy sản 57.000 tấn, tăng hơn 7.830 tấn so với năm 2010.

Theo TTXVN