Một trại nuôi cá rô phi ở Trung Quốc đã trở thành công ty đầu tiên ở châu Á tham gia chương trình Thực hành nuôi trồng thủy sản tối ưu cải tiến (iBAP) mới của Liên minh nuôi trồng thủy sản Toàn cầu (GAA).

Trại nuôi God Bless Tilapia Bao Fang Farm tại Wenchang, Hải Nam, Trung Quốc trở thành công ty thứ 3 trên thế giới tham gia vào chương trình này. Nó được xây dựng để hỗ trợ các trại nuôi trồng thủy sản áp dụng chương trình Thực hành Nuôi trồng thủy sản tối ưu (BAP) của GAA.

God Bless Tilapia đã tham gia chương trình IBAP vào ngày 28.4 và dự kiến hoàn thành trong 9 tháng. Liên minh Phát triển bền vững cá rô phi Hải Nam và công ty The Fishin’ Company đã hợp tác và sẽ hỗ trợ cho trại nuôi trong suốt chương trình.

“GAA luôn mang cơ hội cho sản xuất các trịa nuôi nhỏ đạt chứng nhận. iBAP đã trở thành một phần quan trọng của mục tiêu, và sự hợp tác của The Fishin’ Company và God Bless Tilapia sẽ đưa điều này trở thành hiện thực”, Peter Redmond Phó Chủ tịch phát triển thị trường của BAPcho biết. “Chúng tôi xem đây là một bước tiến lớn và đặt mục tiêu sẽ giúp nhiều nhà máy tham gia chương trình iBAP”.

Seafoodsource