Theo Liên minh Nuôi trồng thủy sản Toàn cầu (GAA), trại nuôi vẹm của Chilê đã trở thành trại nuôi đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận BAP 2 sao đối với vẹm.

Nhà máy chế biến và bảy khu nuôi vẹm của công tyPesquera Apiao tại Quemchi, Chilê đã đạt chứng nhận chương trình Thực hành nuôi trồng thủy sản tối ưu (BAP) của GAA. Cấp độ 2 sao được cấp cho công ty là do cả trại nuôi và các nhà máy chế biến đều đạt chứng nhận.

Hai nhà máy chế biến của Công ty có khả năng chế biển khoảng 50.000 tấn nguyên liệu một năm. Công ty có mặt ở các thị trường châu Âu, châu Á và Mỹ. Các sản phẩm gồm thịt vẹm IQF, vẹm đóng gói chân không nguyên vỏ và vẹm đóng gói chân không nửa vỏ.

Seafoodsource