Theo các nhà quan sát thị trường ở Trung Quốc, giá tôm chân trắng có thể sẽ không tăng vào cuối năm do nhu cầu thị trường sụt giảm.

Trong tháng này, giá tôm đã giảm nhiều lần sao với tháng trước. Giá tôm ở khu vực sông Châu Giang đã giảm khoảng 3-6 nhân dân tệ/ jin (1jin = 0,5 kg), giá tôm ở Zhangpu đã giảm khoảng 2-8 nhân dân tệ/jin, giá tôm ở Qishui đã giảm khoảng 1-2 nhân dân tệ/jin và giá tôm ở Hải Nam đã giảm 4-5 nhân dân tệ/jin.

Doanh thu tôm bị ảnh hưởng bởi lượng hàng tồm kho vẫn còn nhiều.

Undercurrentnews