Trường Đại học Nha Trang đang triển khai đề tài “Đánh giá tác động của nghề khai thác tôm hùm giống đến cảnh quan môi trường và nguồn lợi vịnh Nha Trang”.

Trong đó, có 3 nội dung: Thiết kế chế tạo và lựa chọn vị trí thả rạn nhân tạo; tổ chức thả rạn xuống biển và giám sát, đánh giá hiệu quả của rạn nhân tạo trong việc bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là tôm hùm giống.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Văn Nhuận – Viện Khoa học và công nghệ khai thác thủy sản (Trường Đại học Nha Trang), đề tài triển khai từ cuối năm 2014, sẽ kết thúc vào tháng 8/2015. Qua theo dõi, khu vực thả rạn nhân tạo bước đầu đạt kết quả khả quan, các loài san hô và các giống thủy hải sản quần tụ đông, trong đó có nhiều tôm hùm giống.


Theo Báo Khánh Hòa