Ngày 7/7/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2014.

Nghị định quy định chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm; ưu đãi thuế và một số chính sách khác áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động thủy sản; tổ chức, cá nhân (gọi là chủ tàu) đặt hàng đóng mới, nâng cấp tàu phục vụ hoạt động khai thác thủy sản; tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động thủy sản. Mục đích nhằm hỗ trợ mạnh mẽ các hoạt động đầu tư nâng cấp, đóng mới các phương tiện đánh bắt cũng như đội ngũ tàu dịch vụ hậu cần nghề cá, phục vụ khai thác đánh bắt xa bờ hiệu quả hơn.

web397-

Cụ thể, với các khoản vay để đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác cá xa bờ, tàu cá xa bờ, chủ tàu chỉ phải trả 1 – 2%/năm tùy theo công suất của tàu thép. Với khoản vay để đóng mới tàu vỏ gỗ, chủ tàu chỉ phải trả lãi suất 3%/năm. Chủ tàu được vay ngân hàng tối đa 70 -  95% tổng giá trị đầu tư đóng mới, nâng cấp tàu. Thời hạn vay 11 năm; trong đó, năm đầu tiên chủ tàu được miễn lãi và chưa phải trả nợ gốc. Chủ tàu được thế chấp giá trị tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản để đảm bảo khoản vay. Trong trường hợp chủ tàu gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, tùy từng trường hợp, chủ tàu được ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và được xử lý theo hợp đồng bảo hiểm. Đồng thời, Nghị định cũng nhấn mạnh ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu; hỗ trợ hằng năm kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư cụ trên mỗi tàu với mức 70% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu công suất từ 90 CV đến dưới 400 CV, 90% đối với tàu 400 CV trở lên.

Về một số chính sách khác liên quan, theo Nghị định, chi phí đào tạo hướng dẫn thuyền viên vận hành tàu vỏ thép, hướng dẫn kỹ thuật khai thác, bảo quản sản phẩm theo công nghệ mới đối với tàu có công suất 400 CV trở lên được hỗ trợ 100%. Việc vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra tàu khai thác hải sản xa bờ và vận chuyển sản phẩm về đất liền được hỗ trợ chi phí với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/chuyến biển đối với tàu có công suất 400 CV – 800 CV; 60 triệu đồng/chuyến biển đối với tàu có công suất từ 800 CV trở lên. Chi phí các thiết kế mẫu tàu vỏ thép có công suất 400 CV trở lên, kinh phí duy tu, sửa chữa định kỳ đối với tàu vỏ thép công suất từ 400 CV trở lên đều được hỗ trợ 100%…

 

Theo Thuysanvietnam.com.vn