Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long, toàn tỉnh có 90,65ha nuôi trồng thủy sản được chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế (GlobalGAP/ASC/BMP) và tiêu chuẩn VietGAP.96097 Trong đó, có 9 cơ sở nuôi cá tra thương phẩm (tổng diện tích 69,15ha) được chứng nhận GlobalGAP/ASC; 2 cơ sở sản xuất giống cá tra (hơn 6ha) được chứng nhận GlobalGAP, 3 cơ sở nuôi cá tra thương phẩm (hơn 8ha) được chứng nhận VietGAP, 1 cơ sở nuôi cá tra thương phẩm (3ha) được chứng nhận BMP. Bên cạnh, toàn tỉnh hiện có 4 trại sản xuất cá tra bột và 69,6ha ương cá tra giống; hơn 2ha sản xuất giống thủy sản đặc sản, 179 cơ sở sản xuất giống thủy sản khác; 22 cơ sở sản xuất kinh doanh giống, 18 cơ sở sản xuất và kinh doanh giống thủy sản. 6 tháng cuối năm, tỉnh khuyến khích đa dạng đối tượng nuôi thủy sản, chuyển giao kỹ thuật nuôi những đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao và hướng dẫn các cơ sở nuôi theo mô hình tiên tiến (GlobalGAP, VietGAP).

Theo báo Vĩnh Long