Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch Hành động phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, thủy sản nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia cung cấp tin cậy sản phẩm nông, thủy sản và thực phẩm an toàn với chất lượng cao.

Quy mô tiêu thụ hàng thực phẩm chế biến được đóng gói trên thị trường thế giới dự báo sẽ đạt 997 tỷ USD vào năm 2015. Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia có nguồn tài nguyên phong phú, nhưng kim ngạch xuất khẩu 2 mặt hàng này năm 2013 mới đạt 21,85 tỷ USD và trong 6 tháng đầu năm đạt 10,6 tỷ USD.

Để đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu nông, thủy sản, Thủ tướng yêu cầu ngành nông nghiệp xác lập lòng tin trên thị trường thế giới để Việt Nam được biết đến là quốc gia sản xuất sản phẩm nông, thủy sản và thực phẩm an toàn với chất lượng cao; xác lập 3 – 5 mặt hàng nông, thủy sản và thực phẩm chế biến có thể tạo nên hình ảnh thương hiệu của Việt Nam.

Theo baodautu.vn