Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương cho UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá lớn. Đây là Trung tâm nghề cá đầu tiên của cả nước. Mô hình này thành công sẽ nhân rộng lên tại các vùng điểm phù hợp cho phát triển ngành ngư nghiệp của nước nhà.

Theo Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, cả nước sẽ hình thành 5 trung tâm nghề cá ở các vùng trọng điểm. Trong đó, Khánh Hòa được chọn là địa phương để xây dựng trung tâm nghề cá vùng Nam Trung bộ.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc cụ thể với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và đưa vào kế hoạch trung hạn 5  năm 2016-2020 để đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý cho UBND tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm toàn diện về việc lựa chọn chỉ định đơn vị tư vấn để lập quy hoạch, lập dự án đầu tư.

Khánh Hòa hội đủ các tiêu chí để xây dựng trung tâm nghề cá: 

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khánh Hòa có các điều kiện đầy đủ để có thể phát triền ngư nghiệp thành một trung tâm lớn:
- Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý: Với gần 400km bờ biển, là điều kiện lý tưởng để phát triển nghề đánh bắt thủy sản theo mô hình lớn do biển có sản lượng cá lớn và có giá trị cao (tổng trữ lượng hải sản thuộc vùng biển Khánh Hoà khoảng 150 nghìn tấn, trong đó chủ yếu là cá nổi (70%), cho phép khai thác hàng năm khoảng 70 nghìn tấn); Giao thông thuận tiện, phù hợp cho xuất nhập khẩu với số lượng lớn, có địa thế xây dựng nhiều cảng biển nước sâu…;
Có khả năng thu hút các nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực, tạo sức hút về thị trường, gắn kết các khâu trong chuỗi làm tăng giá trị các sản phẩm thủy sản. Khánh Hoà nằm giữa hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, là các trọng điểm phát triển kinh tế của cả nước. Với vị trí địa lý như vậy đã tạo điều kiện thuận lợi cho Khánh Hoà phát triển sản xuất hàng hoá và mở rộng giao lưu kinh tế – xã hội với các tỉnh trong cả nước và quốc tế;
Có sự thống nhất với các chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển từ Trung ương tới địa phương;
Có thể phát huy vai trò kinh tế thủy sản đối với kinh tế vùng và vị trí gắn với quốc phòng, an ninh, biển đảo: Có hệ thống đảo, đặc biệt là huyện đảo Trường Sa (vị trí rất quan trọng về kinh tế, quốc phòng của cả nước). Việc khai thác ngư trường quanh quẩn đảo Trường Sa vừa góp phần phát triển kinh tế, vừa đảm bảo an ninh – quốc phòng; Khánh Hòa có vịnh Cam Ranh, cảng Ba Ngòi, vịnh Vân Phong với các cảng nước sâu trọng điểm. Ngoài ra, Khánh Hòa có khu công nghiệp Suối Dầu thu hút rất nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước;
- Đánh giá độ rủi ro: Hình thành trung tâm nghề cá vùng dựa trên cơ sở thu hút, khai thác nguồn lực và phát huy những tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng, các nguồn lực của vùng… có thể xây dựng những vùng phát triển kinh tế thủy sản năng động, có tốc độ tăng trưởng cao.

Theo báo Khánh Hòa