Tổng sản lượng thủy sản của Cà Mau trong năm 2014 ước đạt 478.820 tấn, bằng 104,77% so với kế hoạch, tăng 5,74% so với cùng kỳ.

Ngày 06/01/2015 Ngành NN&PTNT tỉnh Cà Mau đã tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 2014 và triển khai kế hoạch 2015. Ông Lê Dũng – PCT UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị cùng với sự tham gia của lãnh đạo sở NN&PTNN, phòng nông nghiệp các huyện, Hội Thủy sản và Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Cà Mau (CASEP).

Theo báo cáo, năm 2014 là một năm thành công với ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau khi tổng sản phẩm (GDP) của ngành ước đạt 8.819 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010) tăng 6,9% so với năm 2013. Cơ cấu nông, ngư, lâm nghiệp hiện chiếm 36,5% tổng GDP trong tỉnh. Trong đó ngành thủy sản đóng vai trò quan trọng tạo nên thành công chung.

Cụ thể, tổng sản lượng thủy sản ước 478.820 tấn, đạt 104,77% so với kế hoạch, tăng 5,74% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng tôm đạt 163.980 tấn, bằng 106,13% so kế hoạch và tăng 7,49% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 298.138 ha nuôi trồng thủy sản trong đó có 268.500 ha nuôi tôm với 8.200 ha nuôi theo hình thức công nghiệp, vượt 17% so với kế hoạch và tăng 2.208 ha so với cùng kỳ. Ngoài ra, trong năm, dịch bệnh trên tôm nuôi công nghiệp cũng giảm mạnh từ 16,2% xuống 10,8% với diện tích 1.319,7 ha.

Cho biết tại hội nghị, ông Lý Văn Thuận, Tổng thư ký CASEP cho biết, mặc dù kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh tăng mạnh, đạt hơn 1,3 tỷ USD nhưng năm 2014 cũng là một năm thật sự khó khăn đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn với đặc trưng phân hóa ngày càng rõ nét.

Theo ông Thuận, trong số 26 doanh nghiệp hội viên chỉ có 30% hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, số còn lại là hoạt động cầm chừng đáng chú ý hơn trong đó có 6 doanh nghiệp dừng hẳn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để đảm bảo đà phát triển trong năm 2015, Ông Châu Công Bằng – PGĐ Sở NN&PTNT Cà Mau cho biết, ngành nông nghiệp Cà Mau tiếp tục kiên trì thực hiện các giải pháp nhằm ổn định sản xuất, thực hiện qui hoạch, sản xuất theo hướng bền vững, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản…với mục tiêu tổng sản lượng thủy sản đạt 495.000 tấn trong đó tôm là 185.500 tấn, diện tích nuôi công nghiệp là 10.000 ha.

Song song với đó, lãnh đạo tỉnh, ngành cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu thực hiện một số giải pháp nhằm tháo gở khó khăn, hỗ trợ xử lý các doanh nghiệp yếu kém hoặc dừng hoạt động theo hướng khuyến khích mua lại, sáp nhập từng bước tiến tới cấu trúc doanh nghiệp một cách toàn diện.

 

Vietfish.org