Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xóa nợ tiền thuế gần 27 tỷ đồng của Công ty cổ phần dịch vụ hậu cần thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cụ thể, xóa nợ tiền thuế của Công ty cổ phần dịch vụ hậu cần thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày Công ty chuyển sang công ty cổ phần (ngày 1/7/2006) và chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý giảm vốn nhà nước khi xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

Tổng số tiền là 26.847.253.882 đồng, gồm: thuế nhập khẩu là hơn 20 tỷ đồng và thuế giá trị gia tăng là hơn 6,8 tỷ đồng.

Theo Chính phủ