Theo Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP): Quý II-2014, XK cá ngừ của Việt Nam tiếp tục sụt giảm qua từng tháng, và vẫn giảm so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên, tốc độ sụt giảm đã chậm lại.

vi5

Tổng giá trị XK cá ngừ trong quý II chỉ đạt 129,7 triệu USD, giảm hơn 7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị XK cá ngừ của cả nước nửa đầu năm nay đạt hơn 244 triệu USD, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Nguyên nhân của sự sụt giảm này, một phần là vì thị trường XK cá ngừ của Việt Nam hiện đang bị thu hẹp so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 91 thị trường trong khi năm ngoái là 95. Bên cạnh đó, giá cá ngừ trên thế giới vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2013 và lượng cá ngừ tồn kho cao nên phần lớn giá trị XK sang các thị trường chính đều giảm so với cùng kỳ.

Năm nay, sản lượng khai thác những tháng đầu năm giảm, phần lớn số lượng cá sau thu hoạch không đủ tiêu chuẩn XK dưới dạng sản phẩm tươi, sống và đông lạnh có giá trị cao. Thay vào đó, các sản phẩm cá ngừ chế biến và thăn cá ngừ có giá trị thấp hơn được đẩy mạnh XK sang các thị trường, nên cũng ảnh hưởng tới tổng giá trị XK cá ngừ của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm.

Nửa đầu năm 2014,  Mỹ vẫn tiếp tục dẫn đầu về NK 3 mặt hàng cá ngừ XK chính của Việt Nam. Trong đó, NK các sản phẩm cá ngừ chế biến khác của Mỹ từ Việt Nam tăng mạnh nhất, tăng hơn 320% so với cùng kỳ năm 2013. Bên cạnh đó, các sản phẩm thăn cá ngừ đông lạnh cũng được đẩy mạnh XK sang đây trong 6 tháng đầu năm. Còn các sản phẩm cá ngừ tươi, sống và đông lạnh khác và cá ngừ chế biến đóng hộp đều giảm so với cùng kỳ năm.

VASEP dự báo: Mặc dù sản lượng khai thác cá ngừ tại các tỉnh trọng điểm đã tăng trở lại, nhưng trong quý III, XK cá ngừ vẫn khó có thể phục hồi. Có khả năng tới cuối năm khi mùa lễ hội lớn bắt đầu, XK cá ngừ sang cá thị trường chính sẽ khả quan hơn.

Theo HQ Online