Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 4/2015 đạt mức cao nhất trong vòng 4 tháng.

 sp

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 4-2015 ước đạt 2,61 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành trong bốn tháng đầu năm lên 9,13 tỷ USD.

Riêng về ngành thủy sản, tính chung 4 tháng đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,9 tỷ USD, giảm 16,4% so với cùng kỳ năm 2014. Tuy nhiên, mức giảm này đã chậm lại so với 3 tháng đầu năm khi giá trị xuất khẩu giảm 20,6%.

Báo cáo cho thấy Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản sang thị trường này đạt 260,1 triệu USD, giảm 33,8% so với cùng kỳ năm 2014. Xuất khẩu sang Nhật Bản, thị trường đơn lẻ lớn thứ hai của Việt Nam, cũng giảm đáng kể với mức giảm là 15,1% còn 192,7 triệu USD. Xuất khẩu tăng trưởng ở các thị trường như Trung Quốc (tăng 17,2%), Thái Lan (tăng 13,3%) và Hà Lan (tăng 10,8%).

Vietfish.org