Theo Cơ quan quản lý Nghề cá Biển Quốc gia Mỹ (NMFS), trong tháng 1, xuất khẩu tôm của Inđônêxia sang Mỹ Inđônêxia đã tăng khoảng 37%, vượt qua Ấn Độ trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất của Mỹ trong tháng.

Xuất khẩu tôm của Inđônêxia sang Mỹ trong tháng 1 đạt 9.948 tấn, cao hơn so với 9.437 tấn của Ấn Độ.

Tổng xuất khẩu tôm của Ấn Độ cũng tăng 20% so với 7.826 tấn của tháng 1 năm ngoái.

Tuy nhiên, Mêhicô là nước có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tôm sang Mỹ mạnh nhất với 103% từ 1.480 tấn tháng 1/2014 lên 3.006 tấn tháng 1/2015. Mêhicô là nước xuất khẩu tôm lớn thứ 6 sang Mỹ trong tháng 1.

Êcuađo đứng thứ 3 với 6.837 tấn tôm xuất khẩu, giảm so với 7.751 tấn của năm ngoái. Thái Lan đứng ngay sau Êcuađo với 6.347 tấn. Kết quả này cho thấy xuất khẩu tôm của Thái Lan sang Mỹ đang có đà tăng trưởng trong năm nay khi khối lượng tăng 7% so với 5.929 tấn năm ngoái.

Năm nay, Trung Quốc vẫn là nhà sản xuất lớn thứ 5 của Mỹ với 3.281 tấn tôm xuất khẩu trong tháng 1, giảm so với 4.340 tấn cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng, tổng khối lượng tôm nhập khẩu vào Mỹ tăng 8,5% so với cùng kỳ, đạt 50.841 tấn. Tuy nhiên, giá trị giảm 5,9% từ 579 triệu USD xuống còn 544,6 triệu USD. Điều này có nghĩa là giá nhập khẩu trung bình tôm nguyên liệu vào Mỹ thời điểm này đang giảm.

Undercurrentnews